Lahjoitustilaisuus
Kuvassa vasemmalta: Leena Laine, Eero Jokinen, Paula Kostiainen, Markku Savijärvi, Timo Rautalahti, Kimmo Liljander.

Kakkosnelosen vuoden 2006 tuotto 14700 euroa on kokonaan lahjoitettu. Puolet potista sai Lohjan Sairaala ja puolet HUS Lasten- ja Nuortensairaala. Kiitos kaikille Teille ”Kakkosneloseen” tavalla tai toisella osallistuneille henkilöille ja joukkueille. Ilman Teitä tämä ei olisi ollut mahdollista.

Lohjan Sairaalaan hankittiin Philips Intelli Vue MP30-merkkinen potilasmonitori, joka on varustettu kosketusnäytöllä. Monitorilla mitataan potilaan tärkeitä elintoimintoja kuten; hengitystä, pulssia, happiarvoja sekä EKG-sydänkäyrää. Ne näkyvät monitorin näyttöruudussa potilaan ollessa siihen kytkettynä. Monitori on myös akkukäyttöinen, jolloin sen siirtely on vaivatonta potilaan luo. Tarvittaessa laite siirtyy potilaan mukana siirroissa sairaalasta toiseen. Laite osoittikin tarpeellisuutensa jo luovutustilaisuudessa, sillä se haettiin kesken esittelyn EA-polille tositoimiin. Tällä hetkellä päivystyspoliklinikalla on vain yksi siirrettävä potilasmonitori, mikä on ruuhka tai siirtotilanteissa liian vähän. Näitä tarvitaankin lisää kiinteiden potilaspaikkakohtaisten valvontalaitteiden lisäksi. MTB-Lohjaa tilaisuudessa edustivat: Kimmo Liljander, Arto Mäkinen, Kimmo Koskinen, Mika Latvala, Seija Länsimäki ja Jari Syrenius. Paikalla oli myös Markku Savijärvi, jonka suosiollisella avustuksella olemme saaneet tämänkin keräyksen järjestettyä.

Toinen puoli potista lahjoitettiin HUS Lasten – ja Nuortensairaalaan Meilahteen. Johon ostettiin puuttuvia, suurempia potilassänkyjä sekä lääkeannostelijoita pienten potilaiden tarpeisiin. Pienten potilaiden lääkeannokset ovat joskus todella pieniä, silloin tällaisella annostelijalla saadaan tarkat lääkeannokset aina kutakin pientä potilasta kohden. Eli TODELLA TÄRKEÄ laite. Meilahden lahjoitustilaisuudessa oli Lasten– ja Nuortensairaalan puolesta ylihoitaja Leena Laine, osastonhoitaja Paula Kostiainen (oli myös pyöräilemässä 24:ssa Pieni Pyöräilevä Virus joukkueessa) sekä ylilääkäri Eero Jokinen. Paikalla olivat Markku Savijärven lisäksi MTB-Lohjasta Timo Rautalahti ja Kimmo Liljander. Tunsimme olevamme todella tärkeitä, ja korvaamattomia lahjoittajia, niin lämminhenkisen vastaanoton jälleen saimme.