Kymmenennen Kakkosnelosen tuotto on nyt lahjoitettu tarvitseville.

Kiitoskortti

MTB-Lohja kävi Lasten ja nuorten sairaalassa tutustumassa lahjoitusrahojen käyttökohteeseen.

Ulkotaideteos

Tapahtuman tämänvuotinen tuotto, 16 000 euroa, jaettiin puoliksi Lohjan sairaalan ja Lastenklinikan infektio-osaston kesken. Infektio-osastolla raha käytettiin ulkotaideteokseen, joka on kiinnitetty osaston potilashuoneiden edessä olevien parakkien seiniin.

Ulkotaideteos

Osastomme potilashuoneista oli ennen kauniit näkymät Lastenklinikan puistoon, mutta Lastenklinikan laajennustyön vuoksi tarvittavat parakit estävät nyt näkyvyyden. Infektio-osastolla perheet joutuvat viettämään aikaa potilashuoneissa niin tiiviisti, että huoneiden seinät tulevat tutuiksi. Uusien taideteosten myötä näkymät ikkunasta muuttuvat taas kauniiksi

kertoo osastonhoitaja Annika von Schantz.

Taiteilijat ja Kimmo

Taiteilijat Anissa Halim (vasemmalla) ja Vivian Seege (oikealla) sekä osastonhoitaja Annika von Schantz ja MTB-Lohjan edustaja Kimmo Liljander uusien taideteosten edessä

Vastasyntyneiden kuulon seulontaan käytetään synnytyssairaaloissa uutta teknologiaa.

Otoakustinen emissio (OAE) perustuu sisäkorvan tuottamaan ääneen. OAE -seulonnassa korvakäytävään lähetetään ääniärsyke ja takaisin tuleva ”kaiku” eli sisäkorvan tuottama ääni on mitattavissa lähes kaikilta normaalikuuloisilta vastasyntyneiltä.

Kuulontutkimuslaite

OAE- kuulontutkimuslaitteen avulla on mahdollista löytää riittävän ajoissa huonokuuloiset lapset, jolloin heidän hoitonsa alkaa ajoissa ja takaa mahdollisimman hyvän kehityksen. Varhain aloitetulla kuntoutuksella voidaan vähentää huonokuuloisen lapsen kielenkehitykseen ja sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin liittyviä ongelmia.

Kiitämme lämpimästi Lohjan maastopyöräilytapahtuman järjestäjiä nykyaikaisesta vastasyntyneiden kuulontutkimuslaitteesta!

Lahjoitustilaisuus

Lohjalla oli suuri porukka sekä lahjoittajia, tapahtumaan osallistuneita että lahjoituksen saajia.

MTB-Lohja kiittää jälleen kerran kaikkia osallistuneita sekä tapahtumaa muuten tukeneita. Nähdään ensi vuonna!